NCC omorganiserar inom Binab och säljer den svenska entreprenadverksamheten för tätskikt till DAB Group.

Välj något av valen nedan för att komma vidare.

Produkter och vägreparationer

NCC

Tätskiktsentreprenad

DAB Group

Binab Norge

Tätskicksverksamhet i Norge