Brf Kampementsparken

Brf Kampementsparken

Medlemmarna i bostadsrättsföreningen Kampementsparken i Stockholm längtade efter en blomstrande innergård utan problem med rötter och läckage. Med hjälp av en helt ny utformning och ett rotsäkert tätskikt förverkligade Binab drömmen.

Växter spelar en viktig roll för den hållbara staden. Grönskande innergårdar binder inte bara koldioxid utan bidrar också till att människor kan koppla av. Många fastighetsägare oroar sig tyvärr för att rötter från rabatter ska skapa läckage och skador på fastigheten. Tack vare Binabs rotsäkra tätskiktssystem under planteringarna är det fullt möjligt att njuta av ljuvlig grönska på innergården utan tråkiga följder.

Vårt arbete med föreningens tre innergårdar om cirka 2 600 kvadratmeter utfördes som totalentreprenad. För att de boende skulle få miljön precis som de önskade, förde vi dialog med föreningen och arkitekten genom hela projektet. Resultatet blev en lummig oas med ny belysning och moderna gårdsöverbyggnader på ett tätskikt som kommer att hålla i minst 50 år framöver. Här finns både sociala ytor med sittplatser och mer praktiska funktioner som ett modernt sophanteringssystem. Gräsytor, rabatter, buskar och små träd blandas upp med asfalterade partier i rött och svart samt stenläggningar. För den som vill sitta lite mer ostört finns en pergola.

Metod

Precis som många andra bostadsrättsföreningar huserade lokaler, butiker och parkeringsytor under innergårdarna. Projektet inleddes med att hela arbetsplatsen väderskyddades. Därefter demonterade vi de befintliga överbyggnaderna och åtgärdade läckage. Gårdarna förseddes med nya, skarvfria och rotsäkra tätskikt för att få en jämn avvattning.

Tätskiktssystemet består av fem millimeters tätskiktsmattor med uppvik mot väggarna, kombinerat med 10 millimeter polymermodifierad asfaltmastix. För slitstyrkans skull valde vi att belägga vissa delar av gårdarna med gjutasfalt.

Utförandeperiod

2014-2016

Kontaktperson

Niklas Andersson

Sales/Calculation

0708-32 16 04 niklas.andersson@binabnordic.se

Karta