Gjutasfalt

Gjutasfalt som slitlager på trafikerade vägar

Att gjutasfalt används som slitlager på trafikerade vägar kanske inte är så bekant för många. Det är lite vanligare i Europa, främst i Tyskland, men det läggs nästan årligen även i Sverige. BINAB har utfört slitlager på europa- och riksvägar i Sverige under många årtionden med ett gott resultat.

Gjutasfalt på broar

Svinesundsbron som förbinder E6:an mellan Sverige och Norge är nog välbekant för många. BINAB utförde hela slitlagret med gjutasfalt när bron var ny 2005. Spårutvecklingen i den tungt trafikbelastade högerfilen på motorvägen är mycket mindre jämfört med den intilliggande asfaltsbeläggningen av traditionell ABS. Spårdjupets tillväxt ligger på i snitt 3ggr lägre på gjutasfalten summerat efter 14 år.

Ett annat slitlager av gjutasfalt som har klarat sig mycket bra över lång tid med hög trafikbelastning är Tranarpsbron på E4:an i norra Skåne som BINAB utförde år 2010. Gjutasfaltens spår ökar med 0,3 mm/år att jämföra med den traditionella asfalten vars spår växer med 0,8 mm/år. Det indikerar ca 2,5 ggr långsammare spårutveckling.

Gjustasfalt på vägar

Ett lite nyare exempel är en sträcka betongmotorväg på E20 strax öster om Eskilstuna där BINAB 2015 både utförde slitlager med gjutasfalt och vanlig ABS-asfalt i den tungt trafikbelastade högerfilen. Under de första fyra åren har ingen mätbar spårtillväxt skett på gjutasfalten. Det är att jämföra med en normal spårtillväxt på ABS-asfalten som ligger på 0,9 mm/år. Med tiden kommer självklart nötningen göra spår även i gjutasfalten och det är mycket intressant att följa den utvecklingen i framtiden.

Andra intressanta parameter att följa på ett slitlager är tex komfort och friktion. Detta följs årligen upp på sträckan betongmotorväg på E20 öster om Eskilstuna. Gjutasfalten håller jämna steg gällande komforten med övrig slitlageryta. Även friktionen håller ett klart godkänt värde på betongmotorvägen och försämras inte över tid.

Cirkulationsplatser

I cirkulationer, särskilt de som är lite mindre, blir det ofta problem med att beläggningsfogar snabbt går sönder med potthål eller genomslitning som följd.  Det uppstår tyvärr en olycklig situation där hjulspåret sammanfaller med den känsliga fogen. 2014 utförde BINAB i samverkan med Gjutasfaltföreningen ett slitlager av gjutasfalt i Sanatorierondellen i Örebro. Syftet var att se om den helsvetsade fogen kunde stå emot hjulspårsproblematiken bättre än traditionell asfalt. Nu sex år senare syns resultatet mycket tydligt. Den cirkulära mittfogen har en marginell förslitning och inga potthål eller andra deformationer har uppstått. Samma år, strax före att gjutasfalten lades i cirkulationen, asfalterades intilliggande matarled med traditionell asfalt. Skillnaderna mellan beläggningarna är tydliga, där den anslutande asfalten har stora slitage och materialförluster, medan gjutasfalten är näst intill intakt sedan utförandet.

Vill du veta mer? Kontakta:
Lars Halldin, Regional Manager
E-post: lars.halldin@binabnordic.se
Telefon: 0702-03 34 22

Ronnie Ek, Sales Products
E-post: ronnie.ek@binabnordic.se
Telefon: 0702-02 62 82

Svinesundsbron som förbinder E6:an mellan Sverige och Norge