Kontorshuset Torsplan 2

Kontorshuset Torsplan 2

Kontorshuset Torsplan etapp 2 i Stockholm är originellt på många sätt, inte minst när det gäller social och miljömässig hållbarhet. Byggnaden blev först i Sverige med att uppnå miljöcertifieringen BREEAM:s högsta nivå Outstanding. Binab ligger bakom de hållbara tätskiktssystemen till garaget och tätskikten under löparbanorna på hustaket.

Torsplan 2 i Hagastaden är ett kontor som både tar hänsyn till social hållbarhet och de högsta miljökraven i världen. Miljöcertifieringen BREEAM (BRE Environmental Assessment Method) är ett internationellt miljöcertifieringssystem som bland annat omfattar inomhusmiljö, ekologi, livscykel, avfall samt energi– och vattenanvändning. Torsplan 2 är dessutom en så kallad GreenBuilding som är ett nordiskt koncept med målsättningen att skapa en attraktiv och hållbar arbetsplats.

Tanken är att alla som jobbar och vistas i Torsplan 2 ska trivas och må bra. Hyresgästen SATS stora takterrass för utomhusträning där Binab ansvarat för tätskikten, är ett av flera exempel på hur man möter människors behov.

Vi ansvarade för två tätskiktssystem som kommer att hålla i minst 50 år framöver: ett under löparbanorna på taket om cirka 2 500 kvadratmeter samt tätskiktet i fastighetens garage, även den ytan mätte 2 500 kvadratmeter.

Metod

Ett viktigt kriterium för projektet var att tätskikten skulle tåla både överbyggnader och att ytan förädlades på olika sätt. Under de värmeisolerade löparbanorna på taket valde vi därför att kombinera en fem millimeters tätskiktsmatta tillsammans med 10 millimeters polymermodifierad asfaltmastix (BPM). På partier med vertikala uppvik lade vi dubbla tätskiktsmattor. Ytorna provtrycktes som kvalitetskontroll.

I garaget färdigställde vi ett slitskikt inklusive tätsskiktssystem. Systemet omfattade en fem millimeters tätsskiktsmatta i kombination med ett slitlager av 30 millimeter gjutasfalt (PGJA).

Utförandeperiod

2016