Binaflex

Binaflex – Lakritsremmar räddar vägen

Du kanske sett de svarta lagningarna snirkla fram som lakritsremmar i vägbanorna runt om i Mellansverige? Lagningarna förlänger livslängden på vägarna och gör att stora omläggningar av vägbanorna kan skjutas upp med flera år. Reparationerna görs med Binaflex, ett nytt innovativt koncept för förebyggande underhåll från Binab. Sedan i april är spricklagningen i full gång för säsongen.

– När fogar mellan vägbanorna spricker behöver vi inte längre asfaltera om, utan kan åtgärda dem snabbt och utan att störa trafiken så mycket, säger Gunnar Dryselius, projektledare på Trafikverket för Uppsala län, som genomfört flera projekt med Binaflex på högtrafikerade vägar under de senaste åren.

– Vi upplever en god hållbarhet med Binaflex. Friktionsegenskaperna är bra och vi slipper trafikfarligt grus på vägbanan i samband med lagningarna, fortsätter han.
Norrortsleden utanför Stockholm, E20 vid Mariefred och Örebro, E18 utanför Enköping och E45:an i närheten av Trollhättan, är bara några exempel på platser där Binaflex binder ihop sprickor mellan och på körbanorna.

I sommar och höst kommer ytterligare nästan 20 mil högtrafikerade vägar få en översyn med Binaflex. Asfaltsblandningen läggs i remsor om ungefär 20 centimeter i sprickorna med hjälp av en specialmaskin. Eftersom maskinen hela tiden rullar, med en hastighet av upp till 600 meter i timmen, kan trafikstörningarna minimeras under arbetet.

Sprickor är ett ofrånkomligt problem i vägar i ett klimat där årstiderna växlar. Inte minst när de samtidigt slits hårt. Tidigare lagades vägarna med andra mer manuella metoder, eller lades helt enkelt om när sprickorna blev för stora.

– Vi har fått ett gott gensvar och ser en stor potential för spricklagning med Binaflex, eftersom det fungerar även på hårt trafikerade vägar. Man kan säga att lagningen räddar ekonomin eftersom nyasfaltering kan skjutas flera år framåt, säger Lars Halldin, Regionschef på Binab.
Med Binaflex har Binab och NCC förädlat och effektiviserat ett beprövat manuellt koncept för lagning av vägskador och kan nu kombinera ett material med bra friktionsegenskaper och hållbarhet med snabb läggning, även på hårt trafikerade sträckor.

Binaflex är en blandning av bitumen, filler och sten. Den är flyktigare än vanlig asfalt och rinner därför ner på djupet i sprickan och bildar en tillfällig försegling mot vatten, som håller i flera år. På så sätt minskar risken för nya frostskador. När vägbanan en dag ska läggas om är Binaflex lika återvinningsbar som vanlig asfalt.

Enda väderkravet vid lagning med Binaflex är att det ska vara relativt torrt vid läggning. Under förra året kunde lagningarna fortsätta ända in i december.

Vill du veta mer? Kontakta:
Ronnie Ek, Sales Products
E-post: ronnie.ek@binabnordic.se
Telefon: 0702-02 62 82

E20 vid Läggesta utanför Mariefred är en av de platser där Binaflex fyller skarven mellan körbanorna och ger vägen längre liv.