Miljö och kvalitet

För oss går kvalitet och miljö hand i hand

Två saker är särskilt viktiga för oss på Binab: Att erbjuda riktigt bra produkter med en så liten miljöpåverkan som möjligt. En stor del av vårt arbete går åt till att förena de båda faktorerna.

Visst går det att sänka koldioxidutsläppen även när det gäller gjutasfalt. Ett av de bästa sätten är att sänka temperaturen på asfalten – något som vi ser till att göra både vid tillverkning och utläggning. Vårt arbete med miljö och kvalitet pågår ständigt efter:

  • Miljöcertifikat ISO 14001 NCC Industry AB
  • Kvalitetscertifikat ISO 9001 NCC Industry AB

Lägre energianvändning

Det händer flera spännande saker på hållbarhetsfronten hos oss. Vi återvinner överbliven färskvara (till exempel gjutasfalt) så att den kan användas i nya projekt. Faktum är att den långa livslängden på produkterna är ett av våra starkaste miljöargument.

De senaste åren har vi även medverkat i ett innovativt SBUF–projekt om vaxinblandning i gjutasfalt. Projektet som har initierats av Gjutasfaltsföreningen i Sverige, undersöker hur man kan sänka gjutasfaltens temperatur vid utläggning genom att blanda in vax. På så sätt förbättras arbetsmiljön för medarbetarna samtidigt som energianvändningen minskar vid själva uppvärmningen.

På LinkedIn får du uppdateringar från våra projekt och våra medarbetare.

Följ oss på LinkedIn!