Mölndal Galleria

Mölndal Galleria

Vill du ha ett kostnadseffektivt parkeringsgarage som tål slitage från dubbdäck och håller lång tid framöver? Då ska du läsa vidare om Mölndal Galleria där vi bland annat har använt oss av hållbar gjutasfalt som beläggning.

Mölndal Galleria är en viktig del av ett stort stadsutvecklingsprojekt som pågår i regionen. Den nya gallerian blir en mötesplats med ett brett utbud av både större kedjor och mindre butiker, service, god mat och bra parkeringsmöjligheter. Hållbarhetstänkandet löper som en röd tråd genom projektet där funktion och ekonomi går hand i hand med miljöanpassning och socialt ansvarstagande. Därför certifieras Mölndal Galleria enligt miljöcertifieringen BREEAM där målet är en så låg miljöpåverkan som möjligt under byggnadens hela livslängd.

Vi på Binab ansvarade för tätskikt och beläggningar i parkeringsgaraget om sammanlagt 34 000 kvadratmeter på uppdrag av NCC. Valet av beläggning föll på gjutasfalt – ett kostnadseffektivt och hållbart material som är spricköverbyggande, tål såväl rörelser som dubbdäck och är oerhört slitstarkt.

Metod

Vi använde oss av två olika tätsskiktssystem i projektet. Dels fem millimeters tätskiktsmatta och 30 millimeters gjutasfalt med avsandad yta. Vi utförde dessutom
15 000 kvadratmeter tätskikt på bjälklag med underlagspapp och två lager 10 millimeters polymermodifierad asfaltmastix.

Utförandeperiod

2016-2017

Kontaktperson

Nils Wassén Persson

Site Manager

070-6521776 nils.w.persson@binabnordic.se

Karta