P-däck Piloten i Örebro

P-däck Piloten i Örebro

Piloten är ett nytt parkeringsgarage i Ladugårdsängen, Örebro som NCC för BJC Group.

P-däcket förser Ladugårdsängen med 270 nya parkeringsplatser och tillgodoser parkering för boende i området.

NCC har utför både mark- och anläggningsarbetet samt byggnationen av parkeringshuset. Binab har på uppdrag av NCC ansvarat för tätskikt och beläggningar för 6 000 kvadratmeter parkeringsyta.

Valet av beläggning föll på gjutasfalt – ett kostnadseffektivt och hållbart material som är spricköverbyggande, tål dubbdäck och är oerhört slitstarkt.

Valet av tätskikt är även stomljudsdämpande, vilket betyder att ljudet inte fortplantar sig i stommen lika lätt som vid val av annat tätskiktsystem.

Metod

Valet av tätskikt är även stomljudsdämpande, vilket betyder att ljudet inte fortplantar sig i stommen lika lätt som vid val av annat tätskiktsystem. Vi lägger tätsskiktssystem bestående av en fyra millimeters tätskiktsmatta och 30 millimeters gjutasfalt med avsandad yta. I arbetet ingår även projektering av tätskiktsdetaljer mot stolpar, plåtar och väggar.

Period

2018

Kontaktperson