Asfaltfogmassa – Binaseal

Lättapplicerad och multifunktionell

En bra asfaltfogmassa ska kunna användas på flera olika sätt. Fogning av sprickor och klistring av andra typer av beläggningar är bara några av de områden du kan använda Binaseal till.

Binaseal är en hållbar asfaltfogmassa med hög andel polymerer. Massan är mycket lätt att applicera i tunna sprickor och fogar men fungerar även som klister för andra typer av asfaltbaserade tätskikt eller beläggningar. Ytterligare ett användningsområde är försegling av asfaltlagningar.

Behöver du försegling till en asfaltskarv? Då rekommenderar vi att du applicerar Binaseal på den gamla kanten först. Produkten kräver manuell omrörning före applicering. Du behöver även ha tillgång till särskilt anpassade grytor.

Kort fakta

Fysikaliska tillstånd

Fast vid omgivningstemperatur

Form

Flytande vid normal arbetstemperatur

Färg

Mörkbrun till svart

Doft

Karakteristisk

Flampunkt

>165 °C

Självantändningstemperatur

>300 °C

Arbetstemperatur

150-170 °C

Standardförpackning

Kartong om 13 kg

1 pall = 30 kartonger (390 kg)

Relaterade Produkter

Bitumenfogmassa Nabogum-SF/UT

Nu finns en lösning för cykelbanor som ofta spricker vintertid. Med bitumen-fogmassan Nabogum-SF/UT ger du både smala och lite större sprickor en svår match.

Läs mer om bitumen

Gummifogmassa Granitofog

Binabs granitofog är en mjuk gummifogmassa som har perfekta vidhäftningsegenskaper mot betong och asfaltbeläggningar. Därför används den ofta på start- och landningsbanor.

Läs mer om gummifog

Fog- och spackelmassa – Spricklagningsmassa

Har det uppstått mindre sprickor på en bro eller en väg? Då kan Binabs kombinerade fog– och spackelmassa vara lösningen.

Läs mer om fog och spackel