Asfaltlack – Isoglasyr 5

Gör halkbanan blank och hal igen

För att försegla och förbättra gamla asfaltsytor behöver du en riktigt bra produkt. Isoglasyr 5 är en asfaltlack med processat bitumen som bas. Den ger till exempel halkbanor en blank och hal yta.

Isoglasyr 5 används med fördel till förbättring och försegling av gamla asfaltytor och halkbanor med mera. Isoglasyr 5 ger en mycket blank och hal yta. Krävs friktion måste ytan därför sandas innan materialet torkat. Produkten läggs ut kall. Efter utläggning bör ytan inte beträdas på minst tre dygn.

Kort fakta

Fysikaliska tillstånd

Vätska vid normal hanteringstemperatur

Form

Flytande vid normal arbetstemperatur

Färg

Mörkbrun till svart

Doft

Karakteristisk

Densitet

960 kg/m3.

Flampunkt

>23 °C

Självantändningstemperatur

Ej tillämplig

Arbetstemperatur

Kall/ouppvärmd

Standardförpackning

1/1-fat om 180kg
Dunk om 5 och 20kg