Asfaltmastix – BPM 93

Asfaltmastix för projekt med största krav på täthet

Bpm 93 är en asfaltmastix baserad på ett polymermodifierat bitumen (SBS) för vatten- och fuktisolering av terrasser, gårdsbjälklag och broar med mera.

Massan används ofta i kombination med en underliggande tätskiktsmatta.Tätskiktssystem med polymermastix på plana betongtak och terrasstak är godkänt som vattentätt skikt. Bpm 93 läggs skarvfri och är därför en mycket tillförlitlig metod när hög säkerhet på tätskiktet efterfrågas.

Kort fakta

Fysikaliska tillstånd

Fast vid omgivningstemperatur

Form

Flytande vid normal arbetstemperatur

Färg

Mörkbrun till svart

Doft

Karakteristisk

Densitet

2 000 kg/m3.

Flampunkt

>165 °C

Självantändningstemperatur

>230 °C

Arbetstemperatur

190-210 °C

Standarsförpackning

Avhämtas i transportkokare från
asfaltsverk. Minsta mängd – 500 kg

Relaterade Produkter

Asfaltmastix – Nabolimmer H

Nabolimmer H är en typ av asfaltmastix som är mer formbar för vertikala ytor eller detaljer./p>

Läs mer om asfaltmastix

Gjutasfaltmastix – Nabomastix Polymer XP

Potthål, sprickor och spårbildningar är ett ofrånkomligt problem i ett klimat där årstiderna växlar. Räddaren i nöden heter Nabomastix Polymer.

Läs mer om gjutasfalt