Asfaltmastix – Nabolimmer H

Asfaltmastix för detaljarbeten

Nabolimmer H är en typ av asfaltmastix som är mer formbar för vertikala ytor eller detaljer.

Nabolimmer H:s ”intelligenta” uppbyggnad gör att den tål att exponeras för ljus. Därför kan du utan problem använda den som tätskikt och vattenavvisade lager på synliga ytor. Dessutom fungerar den utomordentligt bra som material för smetlister och hålkäl innan andra typer av tätskikt utförs.
Glöm inte ändamålsenliga grytor vid användning.

Kort fakta

Fysikaliska tillstånd

Fast vid omgivningstemperatur

Form

Flytande vid normal arbetstemperatur

Färg

Mörkbrun till svart

Doft

Karakteristisk

Flampunkt

>200 °C

Självantändningstemperatur

>230 °C

Arbetstemperatur

190-230 °C

Standardförpackning

Kartong om 25 kg
1 pall = 40 kartonger (1000 kg)

Relaterade Produkter

Gjutasfaltmastix – Nabomastix Polymer XP

Potthål, sprickor och spårbildningar är ett ofrånkomligt problem i ett klimat där årstiderna växlar. Räddaren i nöden heter Nabomastix Polymer.

Läs mer om gjutasfaltmastix

Asfaltmastix BPM 93

Bpm 93 är en asfaltmastix baserad på ett polymermodifierat bitumen (SBS) för vatten- och fuktisolering av terrasser, gårdsbjälklag och broar med mera.

Läs mer om BPM 93