Asfaltprimer – BL20-RK

Asfaltprimer för kallt och fuktigt klimat

Det nordiska klimatet har en tendens att försvåra applicering av vissa produkter, bland annat primrar. BLK20-RK är en asfaltprimer som har utvecklats för att kunna användas oavsett väderlek.

BL20-RK är en tunnflytande och mindre snabbtorkande asfaltprimer som du använder som förbehandling före isolering med bitumentätskikt samt bitumenmattor. Primern fungerar utmärkt i kall och fuktig väderlek när det kan vara svårt för emulsioner att fälla. Den kan dessutom användas på betong. Produkten ska läggas ut kall.

Kort fakta

Fysikaliska tillstånd

Vätska vid normal hanteringstemperatur

Form

Flytande vid normal arbetstemperatur

Färg

Mörkbrun till svart

Doft

Karakteristisk

Flampunkt

>23 °C

Självantändningstemperatur

>200 °C

Arbetstemperatur

Kall/ouppvärmd

Standarsförpackning

1/1-fat om 180kg

Dunk om 5 och 20kg

Relaterade Produkter

Asfaltprimer – Isoglasyr 11 P

Isoglasyr 11 P är en asfaltprimer. Du använder den med fördel som förbehandling av konstruktioner innan du lägger ut gjutasfalt eller tätskiktsmattor.

Läs mer om Isoglasyr 11 P