Asfaltprimer – Isoglasyr 11 P

Förbehandling innan tätskiktsmontage

Isoglasyr 11 P är en asfaltprimer. Du använder den med fördel som förbehandling av konstruktioner innan du lägger ut gjutasfalt eller tätskiktsmattor.

Vår populära primer Isoglasyr 11 P är snabbtorkande. Tack vare dess låga viskositet tränger den väl in i underlaget och ökar vidhäftningen mellan underlag och tätskikt. Med andra ord är den perfekt för förbehandling av olika konstruktioner. Notera att Isoglasyr 11 P ska läggas ut kall.

Kort fakta

Fysikaliska tillstånd

Vätska vid normal hanteringstemperatur

Form

Flytande vid normal arbetstemperatur

Färg

Mörkbrun till svart

Doft

Karakteristisk

Densitet

930 kg/m3.

Flampunkt

>32,5 °C

Självantändningstemperatur

>200 °C

Arbetstemperatur

Kall/Ouppvärmd

Standardförpackning

1/1-fat om 180 kg
Dunkar om 5 och 20 kg
IBC Container om 900kg

Relaterade Produkter

Asfaltprimer – BL20-RK

Det nordiska klimatet har en tendens att försvåra applicering av vissa produkter, bland annat primrar. BLK20-RK är en asfaltprimer som har utvecklats för att kunna användas oavsett väderlek.

Läs mer om BL20-RK