Binab Nabogum-SF/UT

Ge vintersprickorna i cykelbanan en duvning

Nu finns en lösning för cykelbanor som ofta spricker vintertid. Med bitumen-fogmassan Nabogum-SF/UT ger du både smala och lite större sprickor en svår match.

Produkten används med fördel vid låglutande eller horisontella fogar, lagning av sprickor och fogar som har begränsad rörelse. Du kan också använda massan när du vill förlänga livslängden på en befintlig beläggning.

Välj Nabogum-SF till smala sprickor och Nabogum-UT vid något större sprickor och använd passande grytor. Rengör fogen eller sprickan och före applicering. Du kan laga med Nabogum-SF/UT året om, men torka ytan innan arbetet påbörjas.

Kort fakta

Fysikaliska tillstånd

Fast vid omgivningstemperatur

Form

Flytande vid normal arbetstemperatur

Färg

Mörkbrun till svart

Doft

Karakteristisk

Flampunkt

>200°C

Självantändningstemperatur

>300 °C

Arbetstemperatur

150-170 °C

Standardförpackning

Kartong om 15 kg

1 pall = 30 kartonger (450 kg)

Relaterade Produkter

Gummifogmassa Granitofog

Binabs granitofog är en mjuk gummifogmassa som har perfekta vidhäftningsegenskaper mot betong och asfaltbeläggningar. Därför används den ofta på start- och landningsbanor.

Läs mer om gummifog

Fog- och spackelmassa – Spricklagningsmassa

Har det uppstått mindre sprickor på en bro eller en väg? Då kan Binabs kombinerade fog– och spackelmassa vara lösningen.

Läs mer om fog och spackel

Spackelmassa Binapont

Ett jämnt underlag är ett krav för tätskiktsmontage. Binapont slätar effektivt ut ojämnheter innan det är dags att montera tätskikt och beläggning. På så sätt får du ett perfekt slutresultat.

Läs mer om Binapont