Binab Spricklagningsmassa

Tar hand om mindre sprickor på broar och vägar

Har det uppstått mindre sprickor på en bro eller en väg? Då kan Binabs kombinerade fog– och spackelmassa vara lösningen.

Spricklagningsmassa SA är en kombinerad fog– och spackelmassa som du främst använder vid reparationer av mindre sprickor på betong och asfaltytor, till exempel broar och vägbeläggningar. Önskar du en mer hållbar slityta vid större sprickor, går det utmärkt att blanda massan med NXP. Notera att det behövs särskilt anpassade grytor vid användning av den här produkten.

Kort fakta

Fysikaliska tillstånd

Fast vid omgivningstemperatur

Form

Flytande vid normal arbetstemperatur

Färg

Mörkbrun till svart

Doft

Karakteristisk

Flampunkt

>200 °C

Självantändningstemperatur

>300 °C

Arbetstemperatur

170-210 °C

Standardförpackning

Kartong om 13 kg

1 pall = 30 kartonger (390 kg)

Relaterade Produkter

Spackelmassa Binapont

Ett jämnt underlag är ett krav för tätskiktsmontage. Binapont slätar effektivt ut ojämnheter innan det är dags att montera tätskikt och beläggning. På så sätt får du ett perfekt slutresultat.

Läs mer om Binapont

Asfaltfogmassa Binaseal

En bra asfaltfogmassa ska kunna användas på flera olika sätt. Fogning av sprickor och klistring av andra typer av beläggningar är bara några av de områden du kan använda Binaseal till.

Läs mer om asfaltfog

Bitumenfogmassa Nabogum-SF/UT

Nu finns en lösning för cykelbanor som ofta spricker vintertid. Med bitumen-fogmassan Nabogum-SF/UT ger du både smala och lite större sprickor en svår match.

Läs mer om bitumenfog