Gjutasfaltmastix – Nabomastix polymer XP

Bekämpa envisa potthål med NXP

Potthål, sprickor och spårbildningar är ett ofrånkomligt problem i ett klimat där årstiderna växlar. Räddaren i nöden heter Nabomastix Polymer.

Nabomastix Polymer(NXP) är en gjutasfaltmastix som består av polymerbindemedel av SBS-typ. Därför passar den utmärkt för just reparation av förargliga potthål, sprickor samt spårbildningar i asfalt och betongbeläggningar. Eftersom den maximala storleken på sten i NXP är fyra millimeter, kan mastixen rakas ut till mycket tunna skikt, vilket är ytterligare en fördel. Observera att särskilt anpassade grytor krävs vid användning.

Kort fakta

Fysikaliska tillstånd

Fast vid omgivningstemperatur

Form

Flytande vid normal arbetstemperatur

Färg

Mörkbrun till svart

Doft

Karakteristisk

Densitet

2 000 kg/m3.

Flampunkt

>200 °C

Självantändningstemperatur

>230°C

Arbetstemperatur

190-210 °C

Standardförpackning

Kartong om 25 kg
1 pall = 40 kartonger (1,000 kg)

Relaterade Produkter

Asfaltmastix – BPM 93

Bpm 93 är en asfaltmastix baserad på ett polymermodifierat bitumen (SBS) för vatten- och fuktisolering av terrasser, gårdsbjälklag och broar med mera.

Läs mer om BPM 93

Asfaltmastix – Nabolimmer H

Nabolimmer H är en typ av asfaltmastix som är mer formbar för vertikala ytor eller detaljer.

Läs mer om Nabolimmer