Spackelmassa – Binapont

Trollar bort ojämnheter för ett bra slutresultat

Ett jämnt underlag är ett krav för tätskiktsmontage. Binapont slätar effektivt ut ojämnheter innan det är dags att montera tätskikt och beläggning. På så sätt får du ett perfekt slutresultat.

Binapont är en bitumenbaserad spackelmassa som du med fördel använder i förebyggande syfte för att jämna ut betongytor. Före spackling är det viktigt att underlaget rengörs och primas med asfaltlösning typ Isoglasyr 11. Därefter går det bra att lägga ut Binapont från två millimeters tjocklek. Nästkommande tätskikt eller beläggning applicerar du direkt – ingen torktid behövs!

Resultatet? En snabb och kvalitetssäker lösning; i synnerhet vid ojämnt underlag. Vid användning krävs grytor som är särskilt avsedda för ändamålet.

Kort fakta

Fysikaliska tillstånd

Fast vid omgivningstemperatur

Form

Flytande vid normal arbetstemperatur

Färg

Mörkbrun till svart

Doft

Karakteristisk

Flampunkt

>165 °C

Självantändningstemperatur

>300 °C

Arbetstemperatur

190-210 °C

Arbetstemperatur

Kartong om 20 kg

1 pall = 25 kartonger (500 kg)

Avhämtas i transportkokare från asfaltsverk. Minsta mängd – 500 kg

Relaterade Produkter

Asfaltfogmassa Binaseal

En bra asfaltfogmassa ska kunna användas på flera olika sätt. Fogning av sprickor och klistring av andra typer av beläggningar är bara några av de områden du kan använda Binaseal till.

Läs mer om fogmassa

Bitumenfogmassa Nabogum-SF/UT

Nu finns en lösning för cykelbanor som ofta spricker vintertid. Med bitumen-fogmassan Nabogum-SF/UT ger du både smala och lite större sprickor en svår match.

Läs mer om bitumen

Gummifogmassa Granitofog

Binabs granitofog är en mjuk gummifogmassa som har perfekta vidhäftningsegenskaper mot betong och asfaltbeläggningar. Därför används den ofta på start- och landningsbanor.

Läs mer om gummi