Riddarholmskyrkan

Riddarholmskyrkan

Genom åren har Binab fått förtroende att göra ett flertal arbeten för Statens Fastighetsverk som förvaltar stora delar av det svenska kulturarvet.

Riddarholmskyrkans spira är en av Stockholms mest kända silhuetter. 2017 renoverades det takbjälklag som kyrktornet vilar på. Senast tätskiktet renoverades var på 1960-talet och med den renovering Binab tillsammans SFV:s andra upphandlade aktörer nu gjort ska konstruktionen hålla i många år.

Visste du förresten att det bor tornfalkar i spiran?

Metod

Det nya tätskiktet på betongunderlaget utfördes med en asfaltprimering, 1 lager 10mm polymermodifierad asfaltmastix samt en helklistrad tätskiktsmatta Mono P (SEP 5800).

Vi har också varit med och tagit fram konstruktionslösningar och anvisningar för tätskiktdetaljer för den gamla gjutjärnsspirans infästningar på kyrktaket, bestående av flexibla asfaltlister mot kantstål till spiran.

Riddarholmskyrkan invigdes cirka år 1300 och är Stockholms äldsta bevarade byggnad ovan jord. 2017 fick kyrktornet nytt tätskikt för att säkra torn och spira mot väder och vind.

Utförandeperiod

2014-2016

Kontaktperson

Niklas Andersson

Sales/Calculation

0708-32 16 04 niklas.andersson@binabnordic.se