Rotebrobron i Stockholm

Rotebrobron i Stockholm

Rotebrobron i Stockholm är ett annorlunda projekt som rönt stor uppmärksamhet. Tack vare en innovativ byggprocess lyckades NCC byta ut två av E4:ans tungt trafikerade vägbroar – samtidigt som alla körfält hölls öppna. Binab ansvarade för tätskiktsarbetena på broytorna.

Korsningen mellan E4 och järnvägen vid Rotebro är en av Sveriges mest trafikerade punkter. Varje dag passerar 95 000 fordon över och under broarna, varav 600 tåg på järnvägen under broarna. Det normala scenariot vid broprojekt är att en tillfällig bro byggs dit trafiken hänvisas medan den nya bron färdigställs. I det här projektet använde vår uppdragsgivare NCC en ny lösning som ligger i den internationella utvecklingens framkant. Den nya permanenta bron byggdes nämligen i ett tillfälligt läge vid sidan av den gamla medan den fortfarande var i bruk. Den nya bron flyttades sedan till sin rätta plats.

Samtliga sex körfält hölls öppna medan den nya bron skapades. Eftersom över 300 miljoner resor gjordes förbi platsen under den fyraåriga byggtiden, var det viktigt att tätskiktet och slitlagret klarade påfrestningarna.

2016 mottog NCC och Trafikverket CEEQUAL:s certifikat.

Metod

För att undvika onödiga skarvar utförde Binab beläggningen av brohalvorna i hela etapper. Projektet inleddes med blästring av konstruktionsbetongens yta. På så sätt skapades rätt struktur. Därefter gjordes en försegling med hjälp av två lager MMA-primer. I nästa steg svetsade vi en fem millimeter tjock tätskiktsmatta som godkänts för broar. Över tätskiktet lades därefter ett 50 millimeter tjockt skydds- och bindlager av gjutasfalt. Mot kantbalkar utfördes epoxyförsegling och fogfyllning. Ovanpå gjutasfalten lades slutligen ett slitlager med vanlig vägasfalt.

Utförandeperiod

2012-2013

Kontaktperson

Niklas Andersson

Sales/Calculation

0708-32 16 04 niklas.andersson@binabnordic.se

Karta