Tjänster – Tak och gröna tak

Tätskikt och isolering för tak och gröna tak

Binab har lång erfarenhet av takentreprenader med inbyggda tätskikt på fastigheter. Vi passar då oftast på att värmeisolera och göra ytan till ett grönt tak.

Våra städer och byggnader utvecklas hela tiden för att kunna möta kraven på mer grönytor och bättre miljö. Takytor och bjälklag utformas ofta till levande trädgårdar med vilsamma uteplatser och detta ställer krav på rotsäkra hållbara tätskikt med rätt avvattning.

Binabs tätskiktssystem bygger på välbeprövad teknik med tätskiktsmattor och gjutasfalt. Systemen är rotsäkra och kan kombineras med många olika värmeisoleringar och överbyggnader. Detaljutformningar och systemen finns redovisade i Hus Ama och Anläggnings Ama.

Systemens robusta och tåliga yta minimerar skador som kan uppkomma på tätskiktet under byggtiden , när ytor nyttjas av många och inte kan skyddas direkt.

På konstruktionsdelar med brännbart material eller där brandrisk finns kan systemen med asfaltmastix vara bra alternativ i kombination med klistrade tätskiktsmembran.

Installera gröna tak

Här kan du läsa mer om gröna tak i gröna tak handboken.

Vill du veta mer? Kontakta oss direkt!

Relaterade Tjänster

Broar och vägar

Vad har Svinesundsbron, Öresundsbron, Tjörnbron och Högakustenbron gemensamt? Samtliga är välkända broar där vi på Binab har medverkat till den tekniska uppbyggnaden av tätskikt och beläggningar. Gissa om vi är stolta!

Läs mer om broar och vägar

Tätskiktskonstruktioner

Ska du projektera, bygga eller renovera en terrass eller liknande? Då är våra gjutasfaltprodukter ett bra och ekonomiskt val. Både i själva byggskedet och för slutanvändaren när allt står klart.

Läs mer om tätskiktskonstruktioner

Innergårdar

Gröna växter är ett väl beprövat sätt att höja livskvaliteten på innergårdar i stadsmiljö. Men tänk på att den fagra blomsterprakten har en baksida i form av påfrestningar på tätskiktet.

Läs mer om tätskikt innegårdar