Tjänster – Tätskiktskonstruktioner

Tätskiktskonstruktioner med gjutasfalt – ett klokt val

Ska du projektera, bygga eller renovera en terrass eller liknande? Då är våra gjutasfaltprodukter ett bra och ekonomiskt val. Både i själva byggskedet och för slutanvändaren när allt står klart.

I kombination med extruderad cellplast som värmeisolering, bildar vår asfaltmastix ett ”omvänt tak” som fungerar som ett typgodkänt tätskiktssystem.

Korrekt lutning

Lutningen har stor betydelse för tätskiktskonstruktionens funktion. Innan tätskiktet appliceras bör det finnas en lutning mot avvattnade brunnar på underlaget. Vi ansvarar för att brunnarna är anpassade för tätskiktsanslutning och att de är försedda med anslutningsflänsar.

Vill du veta mer? Kontakta oss direkt!

Relaterade Tjänster

Innergårdar

Gröna växter är ett väl beprövat sätt att höja livskvaliteten på innergårdar i stadsmiljö. Men tänk på att den fagra blomsterprakten har en baksida i form av påfrestningar på tätskiktet.

Läs mer om tätskikt innegård

Broar och vägar

Vad har Svinesundsbron, Öresundsbron, Tjörnbron och Högakustenbron gemensamt? Samtliga är välkända broar där vi på Binab har medverkat till den tekniska uppbyggnaden av tätskikt och beläggningar. Gissa om vi är stolta!

Läs mer om broar och vägar