Vägreparationer i Mälardalen

Vägreparationer i Mälardalen

Att asfaltera om är en dyr historia. Binaflex är en ekonomisk och säker metod som sänker driftskostnaden genom att förlänga intervallerna mellan omläggningarna. Sedan 2014 har vi reparerat ett stort antal vägavsnitt med metoden i Mälardalen.

Att asfaltera om en vägbana är inte bara ett stort ekonomiskt åtagande. Åtgärden kräver i de flesta fall vägavspärrningar som i sin tur leder till trafikstörningar. Med Binaflex kommer du runt problemen. Metoden som är godkänd av Trafikverket gällande friktionskrav, är både snabb, säker och kostnadseffektiv eftersom enbart vissa delar av vägen åtgärdas. Med relativt små ingrepp har vi förlängt livslängden på ett antal vägbanor runt om i Mälardalen med hjälp av Binaflex. På samma gång har vi underlättat för både beställare och trafikanter genom att minimera trafikstörningar.

Metod

Vi förseglade sprickor och kanter på ett flertal vägar i Mälardalsregionen med Binaflex och en särskild maskin. Binaflex har utvecklats av Binab och tillverkas i vår egen fabrik på Arlanda i Stockholm.

Utförandeperiod

År 2014 utförde vi våra första vägreparationer med Binaflex i Mälardalen. Tack vare förnyat förtroende utför vi löpande reparationer i regionen.

Kontaktperson

Patrick Christiansson

Site Manager Gamla Asfaltverket, Dylta Bruk

070-334 61 40 patrick.christiansson@binabnordic.se

Karta

Torvmossevägen 40, Stockholm-Arlanda